Proces životnej

integrácie

(LIP – LIFE INTEGRATION PROCESS)

Proces životnej integrácie

Life Integration Process (LIP – proces životnej integrácie) je systém vyvinutý Wilfriedom Nellesom. Je postavený na metóde rodinných konštelácií Berta Hellingera a nadväzuje na ne. Dáva možnosť pozrieť sa na život pohľadom dospelého človeka a meniť postoj k sebe samému.

Zmena životného postoja sa deje cez spoznanie, pochopenie (niekedy okamžité) a prijatie vzťahu k sebe samému. Dovoľujeme si uvidieť vlastné tiene a dary, ktoré máme vo svojom vnútri. Dávame si možnosť uvoľniť sa a prijať sa takí, akí sme. Bez príkras a ilúzií o sebe.

Každú ilúziu, ktorú sme si o sebe vytvorili musíme udržiavať, a to nás stojí energiu. Uvidenie ilúzie a prijatie holej pravdy o sebe nám uľahčí život. Energiu slúžiacu na jej udržiavanie máme potom možnosť využiť tvorivejšie. Otvárame si možnosť spoznať a prijať svoje schopnosti tak, ako sme ich doteraz nevideli a môžeme si dovoliť ich precítiť. Aj táto časť poznania seba samého je obohacujúca. Dovoľujeme si uznať kvalitu, ktorú doteraz videlo iba okolie. Tým si zvyšujeme a upevňujeme vlastnú sebahodnotu.

Metóda rozdeľuje životný cyklus človeka do siedmych častí, siedmych vývojových stupňov vedomia. Narodenie, detstvo, dospievanie a dospelosť sú prvé štyri, s ktorými sa v LIP-e stretneme (výnimočne sa pracuje so zrelou dospelosťou a starobou). V procese prechádzame z jedného do druhého a vnímame ich z pozície dospelého človeka. To, čo sa stalo v minulosti už nezmeníme a vedomie dospelého nás vedie prijať tento fakt naplno.

Cieľom metódy je integrácia – prijatie všetkého z čoho sme zložení, prijatie svetlých aj temných stránok našej osobnosti.

Ak vás prekvapí že je potrebné prijať aj svoje svetlé stránky, preskúmajte si, nakoľko ste ochotní ukázať svoje talenty. Pre niekoho je to nepredstaviteľné, až desivé, ukázať okoliu v čom je skvelý. Iného „drží“ lojalita k rodinným presvedčeniam, ktoré mu hovoria, že je nebezpečné vytŕčať z rady. Avšak držanie sa „pri zemi“ nás stojí energiu. Ide o energiu, ktorú dávame do ukrývania svojej prirodzenej danosti. A práve túto energiu vie integrácia uvoľniť a umožniť nám venovať inej činnosti. Činnosti, ktorá nás urobí spokojnými a šťastnými.

To, čo platí pre ukrývanie svetlých stránok platí aj pre tie temné. Nejde o to ukazovať ich okoliu. Ide o vnútorné priznanie si, že ich máme. Tento proces vedie k ich poznaniu a uvedomeniu si, že sú obrovským energetickým motorom. Je na nás ako ho v svojom živote využijeme. Spoznanie našich temných stránok nám dáva možnosť rozhodnúť sa, ako sa zachováme. Po spoznaní a prijatí nás už nevláčia.

S čím sa stretnete pri práci v skupine

Pracujeme v kruhu, ktorý je rozdelený na sedem častí, sedem úrovní vedomia. Klient sa po úvodnom rozhovore s facilitátorom postaví v kruhu na časť vymedzenú pre štvrtú úroveň – dospelosť. Z tohoto miesta si zo skupiny vyberie zástupcov za prvé tri úrovne – obdobie prenatálu, detstva a obdobie dospievania – pubertu.

Keď si zástupcovia navnímajú svoje miesto začnú postupne klientovi sprostredkovávať informácie. Klientovou úlohou je dívať sa na zástupcu a prijímať čo prichádza.

Ak ste sa už stretli s koštelačnou prácou, rozdiel zavnímate v práci zástupcov. Pohyb, ktorý vykonávajú v priestore klientovej úrovne vedomia, ktorú zastupujú, je relatívne malý. Vnímanie pocitov, emócií, slov z poľa je rovnaké ako pri práci zástupcu v konštelácii.

Všetko čo sa udeje je dôverné. Ak chcete zdieľať, zdieľajte svoje pocity. To, čoho ste svedkami nie je opochopiteľné pre iného človeka a patrí iba klientovi. Nikto z nás nechodí v jeho topánkach a teda nemá šancu vedieť, čo celý proces pre neho znamená. To, že nám to niečo pripomína, že nás to vedie do „podľa seba súdim teba“ ešte neznamená, že vieme a rozumieme. Prijmime, že nevieme.

Klientovi tiež odporúčam nehovoriť o tom, čo sa v ňom deje. Ide o rovnaký proces ako keď sa podelíme so žiaľom alebo bolesťou, ktoré sa počas zdieľania našich pocitov rozpúšťajú, slabnú. Tu máme záujem, aby v nás zážitok „pracoval“ v plnej sile a preto jeho zdieľanie s inými zvážte.

S čím sa stretnete pri individuálnej práci

nnnnn

Wilfried Nelles

Narodený v roku 1948, žije v nemeckom regione Eifel. Je ženatý a je otec dvoch synov.

Wilfried Nelles vyrastal v malej dedinke v Eifeli v Nemecku. Je najstarším z piatich detí, jeho otec bol maliarskym majstrom a matka v domácnosti.

Študoval a získal doktorát z politológie, sociológie a psychológie na univerzite v Bonne. Po dvanástich rokoch spoločenskovedného výskumu a pedagogickej činnosti opustil univerzitu a začal sa intenzívne zaoberať humanistickou psychológiou, východnými meditáciami a najmä duchovným učením Osha.

V roku 1996 spoznal Berta Hellingera a rodinné konštelácie. Vychádzajúc z rodinných konštelácií vypracoval teóriu o evolúcii ľudského vedomia, ktorá má slúžiť ako návod na pochopenie súčasných psychologických problémov.

V roku 2006 vyvinul „nový typ konštelačnej práce v niekoľkých krokoch“, ktorú nazýva Life Integration Process (LIP). V centre pozornosti nie sú vzťahy s rodinou (tzv. „systémové“), ale vlastný život a poznanie jeho vnútorného zmyslu.

Dnes spolu so svojím synom Malte Nelles vedie Nelles Institute v Nettersheim-Marmagene, ktorý má pobočky vo viacerých európskych krajinách a v Číne.

Only the Best

Ethically Sourced Jewels & Materials

 

Rodinné alebo systemické konštelácie sú používané pre náhľady toho čo sa deje „za“ vzťahmi klienta k iným alebo náhľad na miesto a rolu klienta v skupine (rodina, pracovný kolektív, ai.).

V procese LIP ide o klienta ako jednotlivca, o pohľad na jedinečnosť jeho životnej cesty cez vnútorné postoje k sebe samému.

Prostredníctvom zástupcov sa klient díva na jednotlivé etapy svojho života a umožňuje si integrovať naspäť tie svoje časti, ktoré boli kvôli náročnému prežívaniu zatlačené do úzadia.

Stojí na mieste dospelého a zástupcovia za prenatálne obdobie, detstvo a obdobie dospievania mu prinášajú to, cez čo tieto jeho časti v jednotlivých obdobiach prechádzali.

Zhliadnutím príbehov doteraz prežitého života je vytváraný priestor pre prijatie toho, čo chýba, aby sa človek stal celistvým.

To, čo sa už v živote udialo je pevnou súčasťou klientovho života (jeho minulosť, pôvod, históriu a pôvod jeho rodiny) a nie je možné to zmeniť. K tejto osobnej minulosti neexistuje iná alternatíva.

Prostredníctvom úplného prijatia toho, že všetko je tak, ako má byť, otvárame možnosť úplnej integrácie života do nášho vedomia.

Designed and Handmade In House

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

EngagemenT

How It Works

w

Chat With An Expert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Diamond Selection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
[

Design Your Ring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Pin It on Pinterest

Share This